Logo
Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim
Uniwersytet Jagielloński

Kierunki zamawiane: ZMiN i SMP

Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia oraz Studia Matematyczno-Przyrodnicze UJProjekt jest realizowany przez Wydział Chemii i Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Obejmuje dwa kierunki studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia (ZMiN) oraz Studia matematyczno-przyrodnicze (SMP). 

Efektem współpracy obu wydziałów jest oferta interdyscyplinarnych studiów kształcących specjalistów o wysokich kompetencjach z zakresu badań podstawowych i aplikacyjnych.

Oferujemy atrakcyjny program stypendialny (niezależnie od stypendium naukowego) już od I roku studiów.


Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę licencjacką dla studentów III roku SMP i studentów III roku ZMiN w roku akademickim 2013/20 31.10.2014

Komisja Konkursowa w składzie prof. dr hab. Krzysztof Sacha, dr hab. Andrzej Kotarba i dr hab. Roman Skibiński, po zapoznaniu się z ocenami recenzentów i przeprowadzeniu dyskusji postanowiła przyznać nagrody za trzy prace:

Nagrody:

  • I nagroda w wysokości 3000 PLN – pan Maksymilian Młynek za pracę „Zbadanie wpływu parametrów wiązki klasterowej oraz właściwości powierzchni na efektywność rozpylania metali szlachetnych”,
  • II nagroda w wysokości 2000 PLN – pani Anna Pawlik za pracę „Fotoelektrochemiczne właściwości anodowego tlenku tytanu(IV) syntezowanego w roztworach propano-1,2,3 triolu”,
  • III nagroda w wysokości 1100 PLN – pan Tomasz Stós za pracę „Impulsowa spektroskopia mikrofalowa w centrach barwnych NV-”.

Odwołania można składać w Sekretariacie SMP do dnia 6.11.2014 r.


Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Nowy wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego 28.10.2014

W dziale Stypendia i staże/Program stypendialny dostępny jest nowy wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego na rok akademicki 2014/15.
Wnioski stypendialne należy składać do dnia 5 listopada 2014 r. w biurze projektu w godzinach jego urzędowania lub poza godzinami urzędowania biura w sekretariatach dydaktycznych SMP i ZMiN oraz u kierownika projektu dr hab. Piotra Cyganika.

Wszystkie aktualności
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego