Logo
Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim
Uniwersytet Jagielloński

Kierunki zamawiane: ZMiN i SMP

Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia oraz Studia Matematyczno-Przyrodnicze UJProjekt jest realizowany przez Wydział Chemii i Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Obejmuje dwa kierunki studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia (ZMiN) oraz Studia matematyczno-przyrodnicze (SMP). 

Efektem współpracy obu wydziałów jest oferta interdyscyplinarnych studiów kształcących specjalistów o wysokich kompetencjach z zakresu badań podstawowych i aplikacyjnych.

Oferujemy atrakcyjny program stypendialny (niezależnie od stypendium naukowego) już od I roku studiów.


Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę roczną dla studentów II roku SMP w roku akademickim 2013/2014 3.10.2014

Komisja Konkursowa w składzie prof. dr hab. Krzysztof Sacha, dr hab. Andrzej Kotarba i dr hab. Roman Skibiński, po zapoznaniu się z ocenami recenzentów i przeprowadzeniu dyskusji postanowiła przyznać nagrody za trzy prace:

Nagrody:

  • I nagroda w wysokości 3000 PLN – pan Mateusz Czub za pracę „Izolacja i oczyszczanie β-laktoglobuliny z mleka owczego i koziego oraz badanie równowag monomer-dimer w laktoglobulinach pochodzących z mleka różnych gatunków”,
  • II nagroda w wysokości 2000 PLN – pani Anna Gruszkiewicz za pracę „Optymalizacja warunków syntezy fotoinifertera na powierzchni krzemu”,
  • III nagroda w wysokości 1100 PLN – pan Łukasz Merta za pracę „Liczby niewymierne i przestępne - przykłady i własności”.

Odwołania można składać w Sekretariacie SMP do dnia 7.10.2014 r. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Nowy wniosek o stypendium konferencyjne 26.09.2014

W dziale Stypendia i staże/Stypendia konferencyjne dostępny jest nowy wniosek do pobrania.

Wszystkie aktualności
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego