Logo
Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim
Uniwersytet Jagielloński

Kierunki zamawiane: ZMiN i SMP

Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia oraz Studia Matematyczno-Przyrodnicze UJProjekt jest realizowany przez Wydział Chemii i Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Obejmuje dwa kierunki studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia (ZMiN) oraz Studia matematyczno-przyrodnicze (SMP). 

Efektem współpracy obu wydziałów jest oferta interdyscyplinarnych studiów kształcących specjalistów o wysokich kompetencjach z zakresu badań podstawowych i aplikacyjnych.

Oferujemy atrakcyjny program stypendialny (niezależnie od stypendium naukowego) już od I roku studiów.


Nowy wniosek o stypendium konferencyjne 26.09.2014

W dziale Stypendia i staże/Stypendia konferencyjne dostępny jest nowy wniosek do pobrania.

Rozstrzygnięcie konkursu na e-notatki 16.09.2014

Komisja Konkursowa w składzie:
prof. dr hab. J. Golak, dr hab. A.Kapanowski, dr hab. R.Skibiński,
po zapoznaniu się z ocenami recenzentów i przeprowadzeniu dyskusji postanowiła przyznać następujące nagrody:

Rok II

  • I miejsce, nagroda w wysokości 3000 zł - notatki do wykładu "Podstawy fizyki: Optyka" autorstwa pani Moniki Szwed,
  • II miejsce, nagroda w wysokości 2000 zł - notatki do wykładu "Optyka MT" autorstwa pana Michała Mandrysza,
  • III miejsce, nagroda w wysokości 1100 zł - notatki do wykładu "Wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii II" autorstwa pani Romy Wireckiej.

Rok III

  • I miejsce, nagroda w wysokości 3000 zł - notatki do wykładu "Elementy fizyki statystycznej" autorstwa pana Kamila Dulskiego,
  • II miejsce,  nagroda w wysokości 2000 zł - notatki do wykładu "Astrofizyka teoretyczna II (relatywistyczna)" autorstwa pana Dominika Suszalskiego,
  • III miejsce, nagroda w wysokości 1100 zł - notatki do wykładu "Ceramika i kompozyty" autorstwa pani Pauliny Majewskiej.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Ewentualne odwołania od decyzji Komisji Konkursowej można składać w sekretariacie SMP
do dnia 19.09.2014 r.

Wszystkie aktualności
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego