Logo
Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim
Uniwersytet Jagielloński

Kierunki zamawiane: ZMiN i SMP

Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia oraz Studia Matematyczno-Przyrodnicze UJProjekt jest realizowany przez Wydział Chemii i Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Obejmuje dwa kierunki studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia (ZMiN) oraz Studia matematyczno-przyrodnicze (SMP). 

Efektem współpracy obu wydziałów jest oferta interdyscyplinarnych studiów kształcących specjalistów o wysokich kompetencjach z zakresu badań podstawowych i aplikacyjnych.

Oferujemy atrakcyjny program stypendialny (niezależnie od stypendium naukowego) już od I roku studiów.


Składanie listów intencyjnych na staże 14.04.2014

Listy intencyjne - zgłoszenia na staż -
należy składać w biurze projektu do dnia 15 maja 2014 r.

Przyjmowanie dokumentacji stażowej odbywa się również w ramach dodatkowych dyżurów:

mgr Dorota Buchwald – pełnomocnik ds. finansowych

Poniedziałek 16.00 – 17.00
Wtorek 16.00 – 18.00

Listy przyznanych stypendiów motywacyjnych na rok 2013/2014, semestr II 1.04.2014

Komisja Stypendialna przyznała stypendia na II semeestr dla II i III roku kierunku zamawianego ZMiN i SMP.

Lista przyznanych stypendiów motywacyjnych II rok semestr II SMP 2014 (PDF)

Lista przyznanych stypendiów motywacyjnych III rok semestr II SMP 2014 (PDF)

Lista przyznanych stypendiów motywacyjnych II rok semestr II ZMIN 2014 (PDF)

Lista przyznanych stypendiów motywacyjnych III rok semestr II ZMIN 2014 (PDF)

Listy rezerwowe dostępne są tutajOdwołania od postanowień Komisji Stypendialnej można składać w biurze projektu do dnia 7 kwietnia 2014 r. do godziny 10.00.

Wszystkie aktualności
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego