Logo
Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim
Uniwersytet Jagielloński

Kierunki zamawiane: ZMiN i SMP

Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia oraz Studia Matematyczno-Przyrodnicze UJProjekt jest realizowany przez Wydział Chemii i Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Obejmuje dwa kierunki studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia (ZMiN) oraz Studia matematyczno-przyrodnicze (SMP). 

Efektem współpracy obu wydziałów jest oferta interdyscyplinarnych studiów kształcących specjalistów o wysokich kompetencjach z zakresu badań podstawowych i aplikacyjnych.

Oferujemy atrakcyjny program stypendialny (niezależnie od stypendium naukowego) już od I roku studiów.


Rozstrzygnięcie konkursu na plakat naukowy 17.06.2014

Konkurs przeprowadzono w Instytucie Fizyki UJ w dniu 9 czerwca 2014. Podczas sesji plakatowej przeprowadzono, zgodnie z regulaminem konkursu, głosowanie na najlepszy plakat. W głosowaniu udział wzięło 8 uprawnionych studentów i 6 uprawnionych pracowników. Wszystkie oddane głosy były ważne.  

Komisja Konkursowa w składzie: dr Tomasz Kawalec, dr Romualda Kloch, dr hab. Roman Skibiński, po podliczeniu głosów studentów i pracowników, zdecydowała przyznać nagrody za trzy prace spośród ośmiu plakatów zgłoszonych na konkurs.

Nagrody:

  • I miejsce, nagroda w wysokości 3000 zł - Pani Joanna Dudek,
  • II miejsce,  nagroda w wysokości 2000 zł - Pani Joanna Śmietańska,
  • III miejsce,   nagroda w wysokości 1100 zł - Pani Sabina Sy

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Program stażowy 5.06.2014

W zakładce Program stażowy znajdziecie Państwo dokumenty niezbędne do organizacji stażu (Zasady organizacji staży i załączniki).

Pobierz listę osób zakwalifikowanych do staży z kierunku SMP i ZMiN (2014)

Wszystkie aktualności
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego