Logo
Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim
Uniwersytet Jagielloński

Kierunki zamawiane: ZMiN i SMP

Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia oraz Studia Matematyczno-Przyrodnicze UJProjekt jest realizowany w latach 2011-2015 przez Wydział Chemii i Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Obejmuje dwa kierunki studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia (ZMiN) oraz Studia Matematyczno-Przyrodnicze (SMP).

Efektem współpracy obu wydziałów jest oferta interdyscyplinarnych studiów kształcących specjalistów o wysokich kompetencjach z zakresu badań podstawowych i aplikacyjnych. Oferujemy atrakcyjny program stypendialny (niezależnie od stypendium naukowego) już od I roku studiów.

Realizacja projektu obejmuje okres od 01.06.2011 - 31.10.2015. Nabory na pierwsze lata studiów objęte programem stypendialnym realizowane są w latach akademickich 2011/2012 oraz 2012/2013. W kolejnych latach nabór i realizacja studiów na kierunkach ZMiN i SMP prowadzone są bez wsparcia finansowego ze strony projektu.


Przedłużenie terminu składania e-notatek do 14.08.2015 r. 20.07.2015

Termin składania na konkurs e-notatek został przedłużony do 14.08.2015.
Jeżeli biuro projektu i sekretariaty będą nieczynne to wersję elektroniczną można przesyłać na adres
roman.skibinski@uj.edu.pl,
a wypaloną na płytce donieść na początku września.

Zakończenie naboru na studia ZMiN i SMP w ramach projektu. 29.06.2015

Przypominamy, że realizacja projektu obejmuje okres 01.06.2011 - 31.10.2015. Nabory na pierwsze lata studiów objęte programem stypendialnym realizowane są w latach 2011 oraz 2012. W kolejnych latach nabór i realizacja studiów na kierunkach ZMiN i SMP prowadzone są bez wsparcia finansowego ze strony projektu.

Wszystkie aktualności
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego