Logo
Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim
Uniwersytet Jagielloński

Kierunki zamawiane: ZMiN i SMP

Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia oraz Studia Matematyczno-Przyrodnicze UJProjekt jest realizowany przez Wydział Chemii i Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Obejmuje dwa kierunki studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia (ZMiN) oraz Studia matematyczno-przyrodnicze (SMP). 

Efektem współpracy obu wydziałów jest oferta interdyscyplinarnych studiów kształcących specjalistów o wysokich kompetencjach z zakresu badań podstawowych i aplikacyjnych.

Oferujemy atrakcyjny program stypendialny (niezależnie od stypendium naukowego) już od I roku studiów.


Konkurs na najlepszą pracę licencjacką dla studentek i studentów SMP i ZMiN 9.04.2015

Jeśli jesteś uczestnikiem projektu i studentką lub studentem III roku ZMiN lub SMP, złóż swoją pracę licencjacką na konkurs w terminie od1.06-7.09.2015 (UWAGA: krótki termin) w sekretariacie SMP lub ZMiN. W zakładce Konkursu dostępny jest regulamin oraz szczegółowe warunki udziału. 

Listy przyznanych stypendiów motywacyjnych na rok 2014/2015, semestr II 28.03.2015

Komisja Stypendialna przyznała stypendia na II semestr dla III roku kierunku zamawianego ZMiN i SMP.

Lista przyznanych stypendiów motywacyjnych III rok semestr II SMP 2015 (PDF)

Lista przyznanych stypendiów motywacyjnych III rok semestr II ZMIN 2015 (PDF)

Odwołania od postanowień Komisji Stypendialnej, ze względu na dni wolne przypadające w przyszłym tygodniu,  proszę składać za pomocą poczty elektronicznej załączając do wiadomości plik word, który poźniej podpiszą Państwo w biurze projektu. Wiadomości proszę przesyłać do Przewodniczącego Komisji Odwoławczej profesora Franciszka Kroka na adres: franciszek.krok@uj.edu.pl.

Wszystkie aktualności
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego