Logo
Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim
Uniwersytet Jagielloński

Kierunki zamawiane: ZMiN i SMP

Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia oraz Studia Matematyczno-Przyrodnicze UJProjekt jest realizowany w latach 2011-2015 przez Wydział Chemii i Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Obejmuje dwa kierunki studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia (ZMiN) oraz Studia Matematyczno-Przyrodnicze (SMP).

Efektem współpracy obu wydziałów jest oferta interdyscyplinarnych studiów kształcących specjalistów o wysokich kompetencjach z zakresu badań podstawowych i aplikacyjnych. Oferujemy atrakcyjny program stypendialny (niezależnie od stypendium naukowego) już od I roku studiów.

Realizacja projektu obejmuje okres od 01.06.2011 - 31.10.2015. Nabory na pierwsze lata studiów objęte programem stypendialnym realizowane są w latach akademickich 2011/2012 oraz 2012/2013. W kolejnych latach nabór i realizacja studiów na kierunkach ZMiN i SMP prowadzone są bez wsparcia finansowego ze strony projektu.


Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze e-notatki dla studentów III roku ZMiN i SMP w roku akademickim 2014/2015 18.09.2015

Komisja Konkursowa w składzie prof. dr hab. Paweł Moskal, prof. dr hab. Andrzej Sitarz i dr hab. Roman Skibiński wyłoniła następujących laureatów:

  • I nagroda w wysokości 3000 PLN – pani Sabina Sy za pracę „Zaawansowane materiały i ich zastosowania”
  • II nagroda w wysokości 2000 PLN – pani Joanna Śmietańska za pracę „De chimia quantorum res nonnullae czyli o chemii kwantowej słów kilka”,
  • III nagroda w wysokości 1100 PLN – pan Piotr Put za pracę „Elementy fizyki statystycznej”.


Odwołania można składać w Biurze Projektu do dnia 23.9.2015 r.

Przedłużenie terminu składania e-notatek do 14.08.2015 r. 20.07.2015

Termin składania na konkurs e-notatek został przedłużony do 14.08.2015.
Jeżeli biuro projektu i sekretariaty będą nieczynne to wersję elektroniczną można przesyłać na adres
roman.skibinski@uj.edu.pl,
a wypaloną na płytce donieść na początku września.

Wszystkie aktualności
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego