Logo
Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz Studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim
Uniwersytet Jagielloński

Kierunki zamawiane: ZMiN i SMP

Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia oraz Studia Matematyczno-Przyrodnicze UJProjekt jest realizowany latach 2011-2015 przez Wydział Chemii i Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Obejmuje dwa kierunki studiów: Zaawansowane materiały i nanotechnologia (ZMiN) oraz Studia Matematyczno-Przyrodnicze (SMP).

Efektem współpracy obu wydziałów jest oferta interdyscyplinarnych studiów kształcących specjalistów o wysokich kompetencjach z zakresu badań podstawowych i aplikacyjnych. Oferujemy atrakcyjny program stypendialny (niezależnie od stypendium naukowego) już od I roku studiów.

Realizacja projektu obejmuje okres 01.06.2011 - 31.10.2015. Nabory na pierwsze lata studiów objęte programem stypendialnym realizowane są w latach akademickich 2011/2012 oraz 2012/2013. W kolejnych latach nabór i realizacja studiów na kierunkach ZMiN i SMP prowadzone są bez wsparcia finansowego ze strony projektu.


Zakończenie naboru na studia ZMiN i SMP w ramach projektu. 29.06.2015

Przypominamy, że realizacja projektu obejmuje okres 01.06.2011 - 31.10.2015. Nabory na pierwsze lata studiów objęte programem stypendialnym realizowane są w latach 2011 oraz 2012. W kolejnych latach nabór i realizacja studiów na kierunkach ZMiN i SMP prowadzone są bez wsparcia finansowego ze strony projektu.

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką dla studentek i studentów SMP i ZMiN 9.04.2015

Jeśli jesteś uczestnikiem projektu i studentką lub studentem III roku ZMiN lub SMP, złóż swoją pracę licencjacką na konkurs w terminie od1.06-7.09.2015 (UWAGA: krótki termin) w sekretariacie SMP lub ZMiN. W zakładce Konkursu dostępny jest regulamin oraz szczegółowe warunki udziału. 

Wszystkie aktualności
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Unia Europejska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego